kontakt-logo

 

KONTORET I ÅRHUS

Adresse

Sønder Allé 3, 2. sal
Postboks 158
8100 Århus

Kontakt

Tlf. 8612 3499
Fax 8619 3213
CVR nr. 27 40 46 34
Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag
kl. 8.30 – 15.00

KONTORET I VIBORG

Adresse

Sct. Mathiasgade 66 A,1.tv,
8800 Viborg
.

Kontakt

Tlf. 8612 3499
Fax 8619 3213
CVR nr. 27 40 46 34
Mail info@advohus.dk

Åbningstider

Mandag – torsdag

kl. 8.30 – 16.00

Fredag
kl. 8.30 – 15.00

 

Generelle oplysninger – herunder advokat-etik:

Hos Advokatfirmaet Strauss og Garlik I/S, CVR nr. 2740 4634, er alle advokater beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet. Advokaterne har alle tegnet advokat-ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler ved forsikringsselskabet HDI Gerling Fosikring, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokatfirmaets forretningsbetingelser kan ses på hjemmesiden http://advohus.dk/om-advokathuset/. Her findes også oplysninger om advokatfirmaets bankforbindelser. Advokatfirmaets rådgivning og forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole. Advokaterne er alle omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik – se eventuelt www.advokatsamfundet.dk

 


Leave a reply

Back to Top