Offer for en forbrydelse

Et ordentligt forsvar gør forskellen

Advokatfirmaet Strauss & Garlik - Forsvarsadvokater (Strafferet afdelingen)

Bistandsadvokat – hvis du er offer for en forbrydelse

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, altså er blevet overfaldet, har været udsat for vold, voldtægt eller lignende overgreb eller krænkelser, har du ret til en bistandsadvokat.

Forsvarsadvokaterne Strauss & Garlik udfører tillige arbejde som bistandsadvokat for ofre for forbrydelser. Du har ret til selv at vælge din bistandsadvokat. En bistandsadvokat hjælper dig gennem processen og kan sammen med dig give møde i retten samt sikre, at du søger erstatning alle relevante steder.

Politiet skal vejlede dig om din ret til en bistandsadvokat. Domstolen beslutter, om du kan få en bistandsadvokat, og det er det offentlige, der betaler udgifterne til bistandsadvokaten.

Hvad hjælper en bistandsadvokat med?

Som din bistandsadvokat giver vi dig støtte og bistand ved afhøring hos politiet eller i retten

Advokatfirmaet Strauss & Garlik hjælper med alle dine tvivlsspørgsmål som din bistandsadvokat

  • Vi opgør dit erstatningskrav og hjælper med dokumentationen
  • Vi rejser dit erstatningskrav overfor dit eget forsikringsselskab, skadeforvolders forsikringsselskab, det sociale system eller Erstatningsnævnet
  • Vi hjælper – hvis det er nødvendigt – med at få polititilhold til gerningsmanden
  • Vi hjælper med – hvis det er nødvendigt – at få bortvist en voldelig ægtefælle eller samlever fra hjemmet
  • Vi hjælper med henvisning til andre former for hjælp – det kan være psykologhjælp, krisehjælp eller andet
  • Vi holder dig orienteret om sagens gang – sagsbehandlingen, ventetiden og meget mere
  • Vi forbereder dig på afhøring i retten
  • Vi vejleder om muligheden for at afgive forklaring, uden tiltalte er tilstede

Kontakt Advokatfirmaet Strauss og Garlik og få svar på dine spørgsmål om bistandsadvokat.

Vi kommer gerne med en umiddelbar vurdering af din sag – kontakt os, hvis du har brug for en bistandsadvokat.

Sådan foregår en retssag

En strafferetssag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet.
Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig.
Du bliver måske varetægtsfængslet…

Straffesager

“Beskikket” advokat eller forsvarer betyder, at retten udpeger en advokat til at være din forsvarer.
Du vælger selv beskikket advokat – Du kan selv bestemme, hvem der skal være beskikket advokat for dig.

Sigtet eller tiltalt?

Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt.
Hvis du bliver frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger, heller ikke salæret til din forsvarer.
Hvilke konsekvenser får en dom for din straffeattest?

Kontakt os

Vi er et landsdækkende advokatfirma, med afdelinger i Aarhus, Odder og København.
Kontakt os og få vurderet din sag. Det koster ikke noget at spørge.