Skip to main content
 
 

Offer for en forbrydelse

Et ordentligt forsvar gør forskellen

Bistandsadvokat – hvis du er offer for en forbrydelse

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, altså er blevet overfaldet, har været udsat for vold, voldtægt eller lignende overgreb eller krænkelser, har du ret til en bistandsadvokat.

Forsvarsadvokaterne Strauss & Garlik udfører tillige arbejde som bistandsadvokat for ofre for forbrydelser. Du har ret til selv at vælge din bistandsadvokat. En bistandsadvokat hjælper dig gennem processen og kan sammen med dig give møde i retten samt sikre, at du søger erstatning alle relevante steder.

Politiet skal vejlede dig om din ret til en bistandsadvokat. Domstolen beslutter, om du kan få en bistandsadvokat, og det er det offentlige, der betaler udgifterne til bistandsadvokaten.

Det koster ikke noget at spørge!

Ringer os og få hjælp og vejledning af nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater

Det hjælper din forsvarer med

Som din forsvarer kan vi hjælpe dig på mange områder

  • Vi opgør dit erstatningskrav og hjælper med dokumentationen
  • Vi rejser dit erstatningskrav overfor dit eget forsikringsselskab, skadeforvolders forsikringsselskab, det sociale system eller Erstatningsnævnet
  • Vi hjælper – hvis det er nødvendigt – med at få polititilhold til gerningsmanden
  • Vi hjælper med – hvis det er nødvendigt – at få bortvist en voldelig ægtefælle eller samlever fra hjemmet
  • Vi hjælper med henvisning til andre former for hjælp – det kan være psykologhjælp, krisehjælp eller andet
  • Vi holder dig orienteret om sagens gang – sagsbehandlingen, ventetiden og meget mere
  • Vi forbereder dig på afhøring i retten
  • Vi vejleder om muligheden for at afgive forklaring, uden tiltalte er tilstede

Hvad kan vi hjælpe med andet?

Vi har en bred vifte af erfaringer og kan hjælpe og informere om alt inden for strafferet.

Sigtet eller tiltalt?

Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt. Bliver du frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger. Brug for advokathjælp, er vi dine advokater

Sådan foregår en retssag

En strafferetssag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet.
Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig problemer, når de finder ud af at de har.

Straffesager

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat.
Hvad hjælper en bistandsadvokat med?