Sådan foregår en retssag

Et ordentligt forsvar gør forskellen

Advokatfirmaet Strauss & Garlik - Forsvarsadvokater (Strafferet afdelingen)

Sådan foregår en retssag

En straffesag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet. Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig. Du bliver måske varetægtsfængslet.
Hvis et retsmøde er offentligt, har alle adgang til retssalen – undtagen vidner. Vidner har først adgang til retssalen, når de bliver indkaldt.

“Lukkede døre” betyder, at retsmødet ikke er offentligt. Det er kun sagens parter, der har adgang til salen.

Sådan foregår det i selve retssalen

1

Dommeren konstaterer, hvem der er mødt.

2

Anklageren læser tiltalen op.

3

Du bliver afhørt. Først af anklageren og så af din forsvarer.

4

Hvis der er vidner, bliver de afhørt.

5

Anklageren fortæller dommeren, hvorfor du skal dømmes – det hedder også procederer sagen.

6

Din forsvarer fortæller dommeren, hvorfor du ikke skal dømmes, eller hvorfor du skal have en mildere straf – han procederer sagen.

7

Dommeren afsiger dommen eller fortæller, hvornår dommen vil blive afsagt.

Det koster ikke noget at spørge!

Når du ringer til forsvarsadvokaterne hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik, vil vi blandt andet vejlede dig om:

  • Har du egentlig brug for en forsvarsadvokat?
  • Hvordan får du adgang til politiets sagsmateriale?
  • Skal du sige ja eller nej til afhøring hos politiet?
  • Hvordan kan du regne med, at sagen forløber?
  • Hvordan forventer vi, at din sag vil falde ud?
  • Er der mulighed for, at det offentlige betaler advokatomkostningerne?
  • og meget, meget mere…

Sigtet eller tiltalt?

Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt.
Hvis du bliver frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger, heller ikke salæret til din forsvarer.
Hvilke konsekvenser får en dom for din straffeattest?

Offer for en forbrydelse?

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat.
Hvad hjælper en bistandsadvokat med?

Straffesager

“Beskikket” advokat eller forsvarer betyder, at retten udpeger en advokat til at være din forsvarer.
Du vælger selv beskikket advokat – Du kan selv bestemme, hvem der skal være beskikket advokat for dig.

Kontakt os

Vi er et landsdækkende advokatfirma, med afdelinger i Aarhus, Odder og København.
Kontakt os og få vurderet din sag. Det koster ikke noget at spørge.