Skip to main content
 
 

Sådan foregår en retssag

Et ordentligt forsvar gør forskellen

Sådan foregår straffesager

En straffesag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet. Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig. Du bliver måske varetægtsfængslet.
Hvis et retsmøde er offentligt, har alle adgang til retssalen – undtagen vidner. Vidner har først adgang til retssalen, når de bliver indkaldt.

“Lukkede døre” betyder, at retsmødet ikke er offentligt.
Det er kun sagens parter, der har adgang til salen.

Det koster ikke noget at spørge!

Ringer os og få hjælp og vejledning af nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater

Hvad foregår det i selve retssalen?

1

Dommeren konstaterer, hvem der er mødt.

2

Anklageren læser tiltalen op.

3

Du bliver afhørt. Først af anklageren og så af din forsvarer.

4

Hvis der er vidner, bliver de afhørt.

5

Anklageren fortæller dommeren, hvorfor du skal dømmes – det hedder også procederer sagen.

6

Din forsvarer fortæller dommeren, hvorfor du ikke skal dømmes, eller hvorfor du skal have en mildere straf – han procederer sagen.

7

Dommeren afsiger dommen eller fortæller, hvornår dommen vil blive afsagt.

Hvad kan vi hjælpe med andet?

Vi har en bred vifte af erfaringer og kan hjælpe og informere om alt inden for strafferet.

Sigtet eller tiltalt?

Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt. Bliver du frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger. Brug for advokathjælp, er vi dine advokater

STRAFFESAGER

“Beskikket” advokat eller forsvarer betyder, at retten udpeger en advokat til at være din forsvarer. Du kan selv bestemme, hvem der skal være beskikket advokat for dig

Offer for en forbrydelse?

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat.
Hvad hjælper en bistandsadvokat med?