Straffesager

Et ordentligt forsvar gør forskellen

Advokatfirmaet Strauss & Garlik - Forsvarsadvokater (Strafferet afdelingen)

Beskikket forsvarer/beskikket advokat

Hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag, har du sædvanligvis ret til en beskikket forsvarer eller en beskikket advokat.
“Beskikket” advokat eller beskikket forsvarer betyder, at det er retten, der udpeger en advokat til at være din forsvarer.

Du vælger selv beskikket advokat

Du kan selv bestemme, hvem der skal være beskikket advokat for dig. Kontakt Advokatfirmaet Strauss & Garlik –  eller giv besked til politiet eller retten, hvis du ønsker at bruge os som beskikket advokat, så sørger vi for resten.

Selvom retten allerede har tildelt dig en advokat som beskikket forsvarer, har du ret til at få en anden advokat som beskikket forsvarer. Hvis du er utilfreds med din beskikkede forsvarer eller bare ønsker en anden, har du ret til at få en ny.

Hvad er en beskikket forsvarer?

En beskikket forsvarer er udpeget af retten. I hver retskreds har Justitsministeriet en liste over advokater, der fungerer som beskikket forsvarer ved retten. Det er også de beskikkede advokater, der fører sager i tilfælde af fri proces – de kaldes beneficerede advokater.

Det hjælper din forsvarer med

Som din forsvarer kan vi hjælpe dig på mange områder

Vi sidder med ved afhøring på politistationen
 Vi lægger den overordnede strategi for dit forsvar
 Vi vurderer beviserne og finder de svage punkter i anklagen
 Vi indhenter oplysninger fra forskellige eksperter
 Vi kontrollerer anklagemyndighedens efterforskning
 Vi procederer i retten – vi fremlægger sagen fra din side
 Vi afhører vidner i retten
 Vi rådgiver om ankemuligheder, hvis du bliver dømt
 Vi er din garanti for, at loven bliver overholdt

Sådan foregår en retssag

En strafferetssag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet.
Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig.
Du bliver måske varetægtsfængslet…

Sigtet eller tiltalt?

Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt.
Hvis du bliver frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger, heller ikke salæret til din forsvarer.
Hvilke konsekvenser får en dom for din straffeattest?

Offer for en forbrydelse?

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat.
Hvad hjælper en bistandsadvokat med?

Kontakt os

Vi er et landsdækkende advokatfirma, med afdelinger i Aarhus, Odder og København.
Kontakt os og få vurderet din sag. Det koster ikke noget at spørge.