Skip to main content
 
 

Straffesager

Et ordentligt forsvar gør forskellen

Beskikket forsvarer?
Beskikket advokat?

Hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag, har du sædvanligvis ret til en beskikket forsvarer eller en beskikket advokat.
“Beskikket” advokat eller beskikket forsvarer betyder, at det er retten, der udpeger en advokat til at være din forsvarer.

KONTAKT OS NU

Du vælger selv beskikket advokat

Du kan selv bestemme, hvem der skal være beskikket advokat for dig.

Kontakt Advokatfirmaet Strauss & Garlik –  eller giv besked til politiet eller retten, hvis du ønsker at bruge os som beskikket advokat, så sørger vi for resten.

Selvom retten allerede har tildelt dig en advokat som beskikket forsvarer, har du ret til at få en anden advokat som beskikket forsvarer. Hvis du er utilfreds med din beskikkede forsvarer eller bare ønsker en anden, har du ret til at få en ny.

Straffesager

“Hvis du er utilfreds med din beskikkede forsvarer eller bare ønsker en anden, har du ret til at få en ny.”

LÆS MERE OM VORES FORSVARSADVOKATER

Hvad er en beskikket forsvarer?

En beskikket forsvarer er udpeget af retten.
I hver retskreds har Justitsministeriet en liste over advokater, der fungerer som beskikket forsvarer ved retten. Det er også de beskikkede advokater, der fører sager i tilfælde af fri proces – de kaldes beneficerede advokater.

Det hjælper din forsvarer med

Som din forsvarer kan vi hjælpe dig på mange områder

  • Vi sidder med ved afhøring på politistationen
  • Vi lægger den overordnede strategi for dit forsvar
  • Vi vurderer beviserne og finder de svage punkter i anklagen
  • Vi indhenter oplysninger fra forskellige eksperter
  • Vi kontrollerer anklagemyndighedens efterforskning
  • Vi procederer i retten – vi fremlægger sagen fra din side
  • Vi afhører vidner i retten
  • Vi rådgiver om ankemuligheder, hvis du bliver dømt
  • Vi er din garanti for, at loven bliver overholdt

Hvad kan vi hjælpe med andet?

Vi har en bred vifte af erfaringer og kan hjælpe og informere om alt inden for strafferet.

Sigtet eller tiltalt?

Forsvarerens opgave er at varetage dine interesser bedst muligt. Bliver du frikendt, skal du ikke betale sagens omkostninger. Brug for advokathjælp, er vi dine advokater

Sådan foregår en retssag

En strafferetssag begynder med, at du bliver sigtet og måske anholdt af politiet.
Politiet laver et anklageskrift, hvor de tiltaler dig problemer, når de finder ud af at de har.

Offer for en forbrydelse?

Bistandsadvokat er din personlige advokat hele vejen igennem. Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til en bistandsadvokat.
Hvad hjælper en bistandsadvokat med?